Samen

Het is geen nieuw inzicht, maar samen bereik je veel meer dan individueel.

Daarom werken we intensief samen met verschillende lokale partners.

Terug

natuureducatie

IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur door jong en oud bewust te maken van hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk de natuur is. Samen richten we ons op het geven van een extra boost aan natuur- en milieueducatie in Nederland. We hebben hierbij ook aandacht voor het tegengaan van zwerfafval.

plastic inpact

SPA heeft zich vorig jaar aangesloten bij Plastic Pact NL. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel de manier waarop wij plastic zien en gebruiken te veranderen. Als ondertekenaar hebben we ons eraan gecommitteerd om de doelen die Plastic Pact NL heeft gesteld op gebied van verminderen, hergebruik en recyclen voor 2025 te bereiken. Met onze ambitieuze duurzame verpakkingen strategie willen we deze doelstellingen zelfs overtreffen.

world cleanup day

Op deze jaarlijkse dag in september zetten mensen van over de hele wereld zich in om onze planeet op te ruimen en zwerfafval te verzamelen. SPA heeft de ambitie om tegen 2025 100% van haar op de markt gebrachte verpakkingen in te zamelen en is daarom al meerdere jaren sponsor van World CleanUp Day in Nederland.

jogg

JOGG streeft ernaar een omgeving te creëren die jongeren verleidt om zich gezonder te gedragen. We voeren gezamenlijk onderzoek uit en starten interventies gericht op jongeren met als doel om van de gezonde keuze het ‘nieuwe normaal’ te maken.

We gaan verder

Meer weten over onze duurzaamheidsstrategie en initiatieven?
Kijk dan op Source of Change.

Source of Change