Puur

Ons mineraalwater winnen we in Spa. Wij beschermen dit unieke natuurgebied met heel veel zorg, zodat we het intact en puur kunnen houden om zo de zuiverheid van onze mineraalwaters te garanderen.

Terug

waterweg

Ons mineraalwater winnen we in Spa. Wij beschermen dit unieke natuurgebied met heel veel zorg, zodat we het intact en puur kunnen houden om zo de zuiverheid van onze mineraalwaters te garanderen. In Spa regent het gemiddeld 1,5 keer meer dan in de rest van België. De grondlagen worden dus voortdurend aangevuld en raken niet uitgeput. Zo kunnen jij én de toekomstige generaties blijven genieten van het uiterst zuivere en 100% natuurlijke mineraalwater.

Altijd beschermen

Al sinds we water bottelen, vanaf 1583, beschermen we onze bronnen. Omdat we weten hoe uniek die bronnen zijn en we het belang van zuiverheid kennen als geen ander. De eerste beschermingswet dateert van 1772, de eerste beschermde zone werd ingesteld in 1889. Natuurlijk is er in de loop van de eeuwen veel veranderd als het gaat om bescherming. Zo hebben we vandaag zo’n 400.000 controleurs in dienst die de kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit meten: dat zijn onze bijen. Deze bijenkolonies laten zien dat er geen vervuiling van het gebied is en dat de biodiversiteit zeer groot is.

voetbalvelden

Met veel liefde en toewijding beschermen we onze ongerepte natuur. De zuiverheid van ons water is immers onlosmakelijk verbonden met de zuiverheid van de Venen. Het mineraalwater komt uit één van de grootste beschermde natuurgebieden van Europa. Het is maar liefst 13.177 hectare groot – dat is meer dan 26.000 voetbalvelden. De eerste beschermingswet dateert van 1772, de eerste beschermde zone werd ingesteld in 1889.

Bescherming van ongerepte natuur vergt een kolossale en collectieve inspanning. Het is mooi dat we uiteenlopende partners hebben, waarmee we diverse projecten steunen, ontwikkelen en uitrollen. Een overzicht van concrete projecten rondom zuiverheid vind je hier.

alliance for water

AWS Platinum certificering

We krijgen wereldwijd erkenning voor onze initiatieven met betrekking tot natuurbescherming. Zo behaalde SPA de hoogst mogelijke certificering voor duurzaam waterbeheer van de Alliance for Water Stewardsip (AWS). Dit is een wereldwijde samenwerking tussen bedrijven, non-profit organisaties en de publieke sector. We zijn de eerste producent van mineraalwater in Europa die dit AWS-Platinum certificaat ontving.

SPA heeft gevarieerde water- en milieubeschermingsprogramma’s. Zo hebben we een uniek interventieplan om de kans op verontreiniging van onze bronnen te voorkomen bij brand of een ander ongeluk. Verder zetten we ons in voor het behoud van natuurlijke waterrijke gebieden rond Spa en initieerden we een project waarbij bijen worden gebruikt om de lokale biodiversiteit te analyseren.