Groen

We zijn ambitieus als het om duurzaamheid gaat. We zijn dan ook trots dat we de eerste mineraalwater-groep in Europa zijn, waarvan alle merken 100% CO2-neutraal zijn. Dit is het resultaat van tien jaar consistent beleid.

Lees meer over groen

Terug

Klimaatneutraal

We zijn ambitieus als het om duurzaamheid gaat. We zijn dan ook trots dat we de eerste mineraalwater-groep in Europa zijn, waarvan alle merken 100% klimaatneutraal zijn. Dit is het resultaat van tien jaar consistent beleid.

We zijn CO2-neutraal van bron tot consument. Dat hebben we bereikt door de CO2-uitstoot in de hele organisatie te reduceren: van kantoor tot productie. Denk daarbij aan de installatie van bijna 10.000 zonnepanelen, optimalisatie van (transport)processen en verduurzamen van verpakkingen. Dit verduurzamingsproces heeft de komende jaren onverminderd onze aandacht. Zaken die we nu nog niet kunnen verduurzamen, compenseren we. Stap voor stap verlagen we onze uitstoot tot nul. Daarom hoeven we steeds minder te compenseren.

Onze flessen zijn 100% recyclebaar

We zijn continu bezig met het verminderen van negatieve impact. Inmiddels zijn al onze flessen 100% recyclebaar. Maar we gaan verder. Zo hebben we een duurzame verpakkingsstrategie gelanceerd met 10 ambitieuze doelstellingen op het gebied van productontwerp, verpakkingsproductie, inzameling en het voorkomen van zwerfafval.

Inzamelen van eigen flessen en geen zwerfafval

We zijn ambitieus en we streven er dan ook naar om in 2025 alle flessen die we op de markt brengen weer in te zamelen. In iedere markt kijken we wat de beste manier is om dit ambitieuze doel te bereiken. In Nederland is het heffen van statiegeld in onze ogen de meest efficiënte oplossing. Daarom zijn we mede-initiatiefnemer van het plan om een uitgebreid statiegeldsysteem voor alle drankverpakkingen in te voeren. Niet zonder succes, want vanaf 1 juli 2021 geldt ook voor kleine frisdrankflesjes een statiegeldregeling in Nederland.

SPA® TOUCH: 100% recycled flessen

Ook onze producten en hun verpakking krijgen bijzondere aandacht bij onze inspanningen om duurzaam te ondernemen. Zo kan genieten van SPA® TOUCH nu ook ecologischer, want onze flesjes bestaan sinds kort uit 100% recycled materiaal!